FANDOM


Iron (Ore)

Template:Project Template:Block


ברזל הוא מינראל נפוץ ביותר ונמצא בד"כ בין אבן הנמצאים מתחת לאדמה כפי שניתן לראות בתמונה שלמטה. ניתן למצוא את המחצב בין הגבהים 0 ועד ל67 (5 שכבות מעל לשכבת המים). מתחת לשכבת הים, 0.5% מהאבנים הינם מחצב ברזל ואחוז זה ממשיך לרדת ככל שעולים בגובה. בבחינת ההשרדות הדבר היחד שמחצב הברזל עשה היה לתת לבני ברזל.. מחצב זה הוצג לראשונה בקלאסיק


בגרסאות אינדב, אלפא ובטא,נוספה האפשרות ליצור מטיל ברזל באמצעות הכבשן. בעזרת מטילי ברזל ניתן ליצור נשקים, שריונות וכלים ברמת איכות בינונית כגון מכוש מברזל, מצת.


בגרסאת הבטא, בכדי לחצוב בהצלחה את המחצב יש להשתמש במכוש העשוי אבן, ברזל או יהלום. מחצב זה בד"כ משמש ליצירת מלכודות מכוון שניתן לחצוב אותו ולהניחו חזרה בצורתו המקורית. ישנה רשימה מפורטת של כל החפצים שניתן ליצור באמצעות הברזל. ניתן למצוא אותה כאן


ניתן למצוא מחצבי ברזל גם על האדמה, אך הסיכוי לכך נמוך.


180px-IronOre


ידע כללי Edit

  • רצועות ברזל יכולות להימצא באלכסון לפעמים לא מחוברות.
  • בגרסאת הקלאסיק ברזל נמצא ברצועות ענקיות, לפעמים גדולות מספיק בשביל להגיע ל-3 מערות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.